Испорака

Сите нарачки се испраќаат во рок од 24 до 48 часа од моментот кога сте ја извршиле нарачката, користејќи широк спектар на курирски испораки, вклучително и не ограничувајќи се на. DHL, USPS, Royal Mail, TNT, DPD во зависност од вашата локација и најбрзо достапната услуга. Типична временска рамка за испорака е помеѓу 1 и 7 работни дена, сепак, може да ги добиете вашите производи многу порано. Сите нарачки се испраќаат со број за следење за да можете да ги пратите на секој чекор! Пакетите може да се соочат со одложувања надвор од нашата контрола, како што се царински или поштенски одложувања.